عکس نصرالله رادش و همسرش دوم

[ad_1]

امير گفت:

چرا همسر دوم نصفه نیمه شده
در عکس بعدی که رادش با زن سوم بگیره حتما یک سوم صورت زن سوم
نشون داده میشه و الی آخر که دیگه صورت زن آخرش ناپدید میشه
میشه گفت یه رابطه ریاضی وجود داره
عکس اول کامل
عکس دوم یک دم
عکس سوم یک سوم
ووووووو

[ad_2]

لینک منبع