اقدام زشت خواهر زن در خانه داماد

[ad_1]

اقدام زشت خواهر زن در خانه داماد زن جوانی که به طلاهای خواهرش دستبرد زده بود با هوشیاری پلیس شهرستان تایباد دستش رو شد. با گزارش سرقت Stealing یک خانه در خیابان نشاط شهر تایباد تیمی از پلیس Police آگاهی برای بررسی موضوع وارد عمل شد.   سرهنگ ناگهانی رئیس پلیس شهرستان تیباد در خصوص […]

[ad_2]

لینک منبع